Răng khoa quả na ( Roller bit )

Răng khoa quả na ( Roller bit )

Mã sản phẩm:

Giá sản phẩm:

Răng khoan quả na dùng cho gầu cắt vanh có thể khoan cắt đá rất cứng như đá granite.

Liên hệ Đặt Hàng