Cẩu tháp Potain MC 310K12

Cẩu tháp Potain MC 310K12

Mã sản phẩm:

Giá sản phẩm:

Liên hệ Đặt Hàng

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CẨU THÁP POTAIN MC 310K12:

-        Chiều cao dưới móc cẩu                                : 52.4m

-         Tầm với lớn nhất (Rmax)                               : 70m

-         Sức nâng tối đa (Qmax)                                 : 12,0 tấn

-         Sức nâng tại tầm với 70m (Qmin)                  : 3,2 tấn.

-         Tốc độ nâng hàng lớn nhất (V1max)             : 116m/phút

-         Tốc độ quay toa lớn nhất (V2max)                : 0.70 vòng/phút

-         Tốc độ di chuyển xe con lớn nhất (V3max)   : 58m/phút

-         Kích thước đốt thân tiêu chuẩn                      : 2 m x 2 m x 3.0m

-         Kích thước đốt thân gốc                                 : 2 m x  2 m x 7.5m

 

HÌNH ẢNH CẨU THÁP POTAIN MC 310K12