Cẩu tháp Potain MCT 85F5

Cẩu tháp Potain MCT 85F5

Mã sản phẩm:

Giá sản phẩm:

Liên hệ Đặt Hàng

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CẨU THÁP POTAIN MCT 85F5

 - Chiều cao dưới móc cẩu:                             34.1 m

 - Tầm với lớn nhất (Rmax):

52 m

 - Sức nâng tối đa (Qmax):

5.0 tấn

 - Sức nâng tại tầm với 50/52m (Qmin):

1.4 tấn/1.1 tấn

 - Tốc độ nâng hàng lớn nhất (V1max):

71m/phút

 - Tốc độ quay toa lớn nhất (V2max):

0.80 vòng/phút

 - Tốc độ di chuyển xe con lớn nhất (V3max):

58m/phút

 - Kích thước đốt thân tiêu chuẩn:

1,2 m x 1,2 m x 3,0 m

 - Kích thước đốt thân gốc:

1,2 m x 1,2 m x 10,5 m

HÌNH ẢNH CẨU THÁP POTAIN MCT 85F5: