Cẩu tháp Potain MCT 205

Cẩu tháp Potain MCT 205

Mã sản phẩm:

Giá sản phẩm:

Liên hệ Đặt Hàng

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CẨU THÁP POTAIN MCT 205:

  -        Chiều cao dưới móc cẩu                                : 38,4m     

  -         Chiều cao tự đứng                                         : 38,4m

  -         Tầm với lớn nhất (Rmax)                               : 60m

  -         Sức nâng tối đa (Qmax)                                 : 10,0 tấn

  -         Sức nâng tại tầm với 60m (Qmin)                  : 2,2 tấn.

  -         Tốc độ nâng hàng lớn nhất (V1max)             : 88m/phút

  -         Tốc độ quay toa lớn nhất (V2max)                : 0.80 vòng/phút

  -         Tốc độ di chuyển xe con lớn nhất (V3max)   : 58m/phút

  -         Kích thước đốt thân tiêu chuẩn                      : 1,6m x 1.6m x 3.0M

  -         Kích thước đốt thân gốc                                 : 1.6m x 1.6m x 7.5m

HÌNH ẢNH CẨU THÁP POTAIN MCT 205: