Cẩu tháp tự lắp Potain IGO M14

Cẩu tháp tự lắp Potain IGO M14

Mã sản phẩm:

Giá sản phẩm:

Liên hệ Đặt Hàng

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CẨU TỰ LẮP POTAIN IGO M14:

  -         Chiều cao dưới móc cẩu                                : 19m     

  -         Chiều cao tự đứng                                         : 19m

  -         Tầm với lớn nhất (Rmax)                               : 22m

  -         Sức nâng tối đa (Qmax)                                 : 1,8 tấn

  -         Sức nâng tại tầm với 22m (Qmin)                  : 0,6 tấn.

 

HÌNH ẢNH CẨU TỰ LẮP POTAIN IGO M14